Opdateret d. 15.01.17
Velkommen på Langå Borger- og Håndværkerforenings nye hjemmeside, som vi håber vil inspirere dig til at kigge dig omkring på siden.
Formålsparagraffen for Langå Borger – og Håndværkerforening. Foreningens formål er med de til rådighed stående midler, at varetage og fremme medlemmernes kulturelle, selskabelige og øvrige almene interesser, samt sørge for, at Skovlystområdet udnyttes bedst muligt, herunder i givet fald at drive restaurationsvirksomhed eller lignende evt. ved bortforpagtning
Langå Borger- og Håndværkerforening
Byskiltet
I 2016 blev
B & H 110 år, du kan se billeder fra festen, klik