Opdateret d. 28.04.22
Velkommen på Langå Borgerforenings hjemmeside, Vi håber den vil inspirere dig til at kigge dig omkring på siden.
Formålsparagraffen for Langå Borgerforening. Foreningens formål er med de til rådighed stående midler, at varetage og fremme medlemmernes kulturelle, selskabelige og øvrige almene interesser, samt sørge for, at Skovlystområdet udnyttes bedst muligt, herunder i givet fald at drive restaurationsvirksomhed eller lignende evt. ved bortforpagtning
Langå Borgerforening
Byskiltet
I 2016 blev
B & H 110 år, du kan se billeder fra festen, klik