Langå Egeskov.
Langå Egeskov – den ulovlige guldalderskov. Medlemmer og danske kommuner fejrede Danmarks Naturfredningsforenings 75-år i 1986 med en jubilæumsgave. Det satte Danmarks Naturfond i stand til at købe en meget fin 2-300 årig græsningsegeskov af Løjstrup Gods – lige ved Gudenåens bred.
Her genfindes det helt særlige skovbillede af kroget, kreaturbidt egeskov, som    vi    genkender    fra    guldaldermalerne.    Fondens    opgave    bliver    her    at forynger egeskoven. Forfaldet er tiltaget. Heller ikke gamle ege holder evigt. En   rødgranplantage   på   arealet   er   allerede   på   vej   til   at   blive   omdannet   til egeskov.
Kreaturerne kom stadig på græs i skoven, selv om det i 1802 blev forbudt med skovforordningen. I Langå Egeskov blev agern ikke til nye træer, men de eksisterende ege blev ældre og ældre.
Naturfonden har fået dispensation.  Så den ”ulovlige” græsning fortsætter. Og Langå-egnen har fået sit eget certifikat til brug som landskabseg. Den kriminelle er kommet til ære og værdighed.
Stå af toget i Langå.  Skoven ligger mellem sporene og Gudenåen. Tag et par timer til skovturen og frokost i det grønne. Der er opstillet bord og bænke, informationstavle og foldere. Vandrestier, men du må gå overalt. Idyllen råder. I   Langå   Egeskov   deles   børnehaver   og   kreaturer   om   naturen   til   glæde   for ejerne: Danmarks Naturfond og forenings medlemmer.
Langå Borgerforening
Naturens egne kunstværker
På tur i Egeskoven knudret træ i Egeskoven Egetræ med hul i Fantastisk lavet af naturen Stemningsbillede i Egeskoven ved Gudenåen