Langs Gudenåen. Det har altid været Borgerforeningens politik, at borgere i Langå skal have gratis adgang til åen. Cirka halvdelen af vores strækning anvendes til dette formål. Noget af strækningen er udlejet til Langå Bådelaug på en langtidskontrakt, hvor Bådelauget har råderet. Langå Sportsfisker-forening har foreslået B&H, at der på en del at strækningen etableres en handicapvenlig fiskemulighed. Ideen forsøges indarbejdet i den lokalplan, der for øjeblikket er til behandling i Randers Kommune.
Fra Langå Bådelaug Lystfisker ved Gudenåen
Langå Borgerforening
Efterårsstemning ved Gudenåen