Langå Borgerforening
Skovlyst.   Skovlystområdet har gennem tiden været brugt til mange forskellige formål, vil man vide mere, end det vi skriver her, kan man købe jubilæumsbogen af Langå Borger- og Håndværkerforening. Området har været brugt til bl. a.: Skovlystpavillonen: indveis i 1924 og frem til 1969, hvor pavillonen brændte. Tennis: fra 1929 og frem til 1960, hvor banerne efterhånden er forfaldne og sløjfes. Skydning: en 50 m bane blev anlagt i 1929,og frem til 1942, hvor skyttehuset sælges for kr. 100,00. Boksning: 1931 en opvisningskamp med Danmarks første professionelle bokser Knud Larsen. Friluftsbad: starter op i 1936 og nedlægges i 1947. Sejllads: I 1959 udlejes en del af åbredden til Langå Bådelaug, som stadig bruger området. Camping: i 1971 etableres Langå Camping, og drives af Langå B og H indtil 1978. hvor den sælges fra.      
Gamle billeder af Skovlystområdet gennem tiderne:
Skovlystpavillonen i sine velmagtsdage Langå Camping i 1973, står der. Indkørselen til Langå Camping Langå Bådelaug for mange år siden Langå Bådelaug i gamle dage
Skulle der være nogen der har gamle billeder fra nogen af ovenstående aktiviteter så vil jeg gerne låne dem til pladsen her.