Nogle milepæle i foreningens historie. 1906 Den 9. januar stiftes Langå Borger- og Håndværkerforening. 1906 B&H skaber grundlag for, at der oprettes en teknisk skole for lærlinge i Langå, Torup og Sønder Vinge sogne. 1909 B&H tager initiativ til bygning af ligkapel. 1923 B&H køber Skovlystområdet, oprindeligt ca. 30 tønder land. 1924 Den 6. september indvies skovlystpavillonen. 1926 Langå Tennisklub får lov til at anlægge tennisbaner i Skovlyst. Tennisklubben har banerne vederlagsfrit i 25 år.          Baneanlægget forfalder og sløjfes omkring 1960. 1928 B&H afgiver areal til en 50 m skydebane i Skovlyst. Man kan stadigvæk se jordvolde fra dette anlæg. 1928 B&H tager initiativ til oprettelse af en sygeplejeforening. 1931 Danmarks første professionelle bokser Knud Larsen deltager i en opvisningskamp i Skovlyst. 1931 Det endelige skøde for LIK´s overtagelse f Langå Stadion underskrives. De foregående 5-6 år lejede LIK arealet af B&H. 1936 Der udgraves bassiner til et friluftsbad i Skovlyst. 1942 Skydebanen nedlægges. 1946 Flagfonden oprettes. 1947 Friluftsbadet nedlægges. 1959 Sygeplejeforeningen nedlægges. 1959 Langå Bådelaug lejer en strækning af Gudenåen. 1960 Langå Kommune overtager Langå Stadion. B&H afstår sin tilbagekøbsklausul. 1961 Med udgang af skoleåret 1960/61 nedlægges Teknisk Skole. 1969 Natten mellem den 14. og 15. marts nedbrænder Skovlystpavillonen. 1975 For første gang vælges en kvinde (Hanne Hedelund) til bestyrelsen. 1971 Etableringen af Langå Campingplads påbegyndes. Indtil 1978 driver B&H campingpladsen ved bortforpagtning. 1978 Langå Campingplads sælges. 1992 Langå FDF/FPF overtager de praktiske forhold omkring Flagfonden. 2006 B&H overdrager Erik Heides kunstværk BORGERNE til Langå.         Skulpturgruppen er finansieret af lokale privatpersoner og firmaer. 2007 Granplantagen langs Skovallé sælges til Danmarks Naturfond. 2007 Randers Kommune arbejder på, at der laves en ny lokalplan for Skovlystområdet. 2016 B&H afslører Erik Heides skulptur Pramdrageren ved Gudenåen ved Langå Bådelaug. 2017 Langå Borger- og Håndværkerforening, bliver til Langå Borgerforening. 2019 Projekt Skovlyst (Langå i Udvikling). Projektbeskrivelse klik på PDF iconet her.   Du kan læse mere om Langå Borger- og Håndværkerforening i jubilæumsbogen: ”Langå Borger- og Håndværkerforening 100 år”.  
Langå Borgerforening
Fra Langå Banegaard